Bauerin, CCM:n ja Riedellin ohjeet luistimien lämpökäsittelemiseksi koottuna yhteen taulukkoon. Luistintohtori ei vastaa ohjeiden noudattamisen eikä noudattamatta jättämisen seurauksista.

Lämpökäsittelyn voi tehdä kotona omassa uunissa. Ohje on omalla vastuulla sovellettavissa muihinkin merkkeihin.